Konferencja „Innowacyjne metody pomiaru drewna w leśnictwie i przemyśle drzewnym”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

kwota dofinansowania: 89 429,45 zł
całkowita wartość: 100 970,63 zł

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu dotację w wysokości 100 000,00 zł w ramach programu „Doskonała nauka” na sfinansowanie konferencji pn.: „Innowacyjne metody pomiaru drewna w leśnictwie i przemyśle drzewnym”.

Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych metod pomiaru surowca drzewnego z wykorzystaniem najnowszych technologii fotooptycznych. Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki projektu: Fotooptyczny pomiar drewna – analiza możliwości wykorzystania w praktyce i nauce, realizowanego przez pracowników naukowych Katedry Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pracowników Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie.

Konferencja będzie okazją do dyskusji pomiędzy naukowcami i praktykami w zakresie nowoczesnych, elektronicznych metod pomiaru drewna. Podstawą prezentacji i zapleczem do dyskusji będą wyniki przedstawione w referatach, które zostaną poddane ocenie przez uczestników oraz radę naukową konferencji.

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr S. Mederski (UP w Poznaniu)

Członkowie:

 • prof. dr hab. Piotr Łakomy (UP w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Tadeusz Moskalik (SGGW w Warszawie)
 • prof. UPP dr hab. Arkadiusz Tomczak (UP w Poznaniu)
 • prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński (UP w Poznaniu)
 • prof. UR dr hab. Paweł Tylek (UR w Krakowie)
 • dr inż. Paweł Strzeliński (UP w Poznaniu)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: mgr inż. Wiesław Krzewina (LZD Murowana Goślina)

Sekretarze:

 • dr inż. Bartłomiej Naskrent (UP w Poznaniu)
 • mgr inż. Agata Rutkowska (LZD Murowana Goślina)

Członkowie:

 • dr inż. Mariusz Bembenek (UP w Poznaniu)
 • mgr inż. Piotr Koprowski (LZD Murowana Goślina)
 • mgr inż. Maciej Piotrowski (LZD Murowana Goślina)
 • mgr inż. Iwona Błachowiak (LZD Murowana Goślina)
 • mgr inż. Karol Tomczak (UP w Poznaniu)

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Innowacyjne metody pomiaru drewna w leśnictwie i przemyśle drzewnym. Wszystkie referaty są zamówione przez organizatora konferencji.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

ORGANIZATOR ZAPEWNIA RÓWNOLEGLE UDZIAŁ W KONFERENCJI W TRYBIE ONLINE

Pobierz Program Konferencji (PDF)

17 listopada, 2021 16:00 - 19:00 Sheraton Poznań Hotel (ul. Bukowska 3/9)

Rejestracja uczestników konferencji

18 listopada, 2021 08:00 - 09:30 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Rejestracja uczestników konferencji

18 listopada, 2021 09:30 - 09:45 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Uroczyste otwarcie konferencji

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz
prof. dr hab. Piotr Łakomy
prof. dr hab. Piotr S. Mederski
Wiesław Krzewina Doświadczony szef projektów
18 listopada, 2021 09:45 - 09:45 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Sesja I

Prowadzący sesję:

Wiesław Krzewina Doświadczony szef projektów
18 listopada, 2021 09:45 - 10:00 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Dokładność wybranych metod foto-optycznych do pomiaru średnic drewna kłodowanego układanego w stosach

prof. dr hab. Piotr S. Mederski
18 listopada, 2021 10:00 - 10:15 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Analiza dokładności fotooptycznej metody pomiaru drewna stosowego na przykładzie aplikacji Timbeter

prof. dr hab. Tadeusz Moskalik
18 listopada, 2021 10:15 - 10:30 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Dokładność i czasochłonność fotooptycznego pomiaru drewna średnio- i wielkowymiarowego

dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz
18 listopada, 2021 10:30 - 10:45 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Fotooptyczny pomiar surowca drzewnego – rzeczywistość w ujęciu statystycznym

prof. UPP dr hab. Arkadiusz Tomczak
18 listopada, 2021 10:45 - 11:00 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Dyskusja

18 listopada, 2021 11:00 - 11:30 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Przerwa kawowa

18 listopada, 2021 11:30 - 11:30 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Sesja II

Prowadzący sesję:

prof. dr hab. Tadeusz Moskalik
18 listopada, 2021 11:30 - 11:45 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Nowoczesne metody pomiaru surowca drzewnego jako narzędzie wspierające optymalizację i organizację pracy oraz logistykę drewna

Wiesław Krzewina Doświadczony szef projektów
18 listopada, 2021 11:45 - 12:00 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Fotooptyczny pomiar surowca drzewnego w PGL LP

Jakub Sarzyński
18 listopada, 2021 12:00 - 12:15 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Zdalny pomiar lasu – przypadki zastosowań i wyzwania na przyszłość

prof. IBL dr hab. Krzysztof Stereńczak Współautor i autor ponad 120 prac naukowych
18 listopada, 2021 12:15 - 12:30 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Technologie LiDAR w pomiarach drzew i drzewostanów

prof. URK dr hab. Piotr Wężyk
18 listopada, 2021 12:30 - 13:00 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Dyskusja

18 listopada, 2021 13:00 - 14:30 Sheraton Poznań Hotel – Restauracja Rynek

Lunch

18 listopada, 2021 14:30 - 14:30 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Sesja III

Prowadzący sesję:

prof. dr hab. Piotr S. Mederski
18 listopada, 2021 14:30 - 14:45 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Evaluation of a smartphone application for measuring the volume of timber stacks

prof. dr Kalle Kärhä Professor of Forest Technology
18 listopada, 2021 14:45 - 15:00 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Accuracy of innovative wood pile measurement methods

prof. dr Tobias Cremer Professor for Forest Utilization and Timber Markets
18 listopada, 2021 15:00 - 15:15 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Certified digital photo measurement of raw wood stack

Rune Christensen Head of HD Logsystems
18 listopada, 2021 15:15 - 15:30 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

FOVEA Photo-optical wooden pile measurement with standard hardware

Manfred Ide State-certified forester and computer scientist
18 listopada, 2021 15:30 - 15:45 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Rozwiązanie zapewniające przejrzystą i zrównoważoną gospodarkę leśną

Sergejs Tarasena Przedstawiciel firmy Timbeter
18 listopada, 2021 15:45 - 16:00 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Dyskusja

18 listopada, 2021 16:00 - 16:30 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Przerwa kawowa

18 listopada, 2021 16:30 - 16:30 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Sesja IV

prof. URK dr hab. Paweł Tylek
18 listopada, 2021 16:45 - 17:00 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Fotooptyczny pomiar drewna w praktyce przedsiębiorcy leśnego

Wojciech Szczotka
18 listopada, 2021 17:00 - 17:15 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Fotooptyczny pomiar drewna – co może zyskać zulowiec?

Wojciech Wójtowicz
18 listopada, 2021 17:15 - 17:30 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Harwester to automatyczna pilarka na wysięgniku czy jednak coś więcej

Witold Urbaniak Członek Zarządu CDN Ergo SP.z o.o.
18 listopada, 2021 17:30 - 18:00 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Dyskusja

18 listopada, 2021 18:00 - 18:00 Sheraton Poznań Hotel, sala Universia

Zakończenie sesji referatowych

Uroczysta kolacja

19 listopada, 2021 12:45 - 13:15 Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny UPP w Zielonce

Lunch

19 listopada, 2021 15:00 - 15:00 Sheraton Poznań Hotel (ul. Bukowska 3/9)

Przejazd autokarem do Poznania

Sesja Terenowa

Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka – Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie

Puszcza Zielonka