Konferencja „Innowacyjne metody pomiaru drewna w leśnictwie i przemyśle drzewnym”

Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych metod pomiaru surowca drzewnego z wykorzystaniem najnowszych technologii fotooptycznych. Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki projektu: Fotooptyczny pomiar drewna – analiza możliwości wykorzystania w praktyce i nauce, realizowanego przez pracowników naukowych Katedry Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pracowników Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie.

Konferencja będzie okazją do dyskusji pomiędzy naukowcami i praktykami w zakresie nowoczesnych, elektronicznych metod pomiaru drewna. Podstawą prezentacji i zapleczem do dyskusji będą wyniki przedstawione w referatach, które zostaną poddane ocenie przez uczestników oraz radę naukową konferencji.

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr S. Mederski (UP w Poznaniu)

Członkowie:

 • prof. dr hab. Piotr Łakomy (UP w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Tadeusz Moskalik (SGGW w Warszawie)
 • prof. UPP dr hab. Arkadiusz Tomczak (UP w Poznaniu)
 • prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński (UP w Poznaniu)
 • prof. UR dr hab. Paweł Tylek (UR w Krakowie)
 • dr inż. Paweł Strzeliński (UP w Poznaniu)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: mgr inż. Wiesław Krzewina (LZD Murowana Goślina)

Sekretarze:

 • dr inż. Bartłomiej Naskrent (UP w Poznaniu)
 • mgr inż. Agata Rutkowska (LZD Murowana Goślina)

Członkowie:

 • dr inż. Mariusz Bembenek (UP w Poznaniu)
 • mgr inż. Piotr Koprowski (LZD Murowana Goślina)
 • mgr inż. Maciej Piotrowski (LZD Murowana Goślina)
 • mgr inż. Iwona Błachowiak (LZD Murowana Goślina)
 • mgr inż. Karol Tomczak (UP w Poznaniu)

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Innowacyjne metody pomiaru drewna w leśnictwie i przemyśle drzewnym. Wszystkie referaty są zamówione przez organizatora konferencji.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

ORGANIZATOR ZAPEWNIA RÓWNOLEGLE UDZIAŁ W KONFERENCJI W TRYBIE ONLINE
17 listopada, 2021 16:00 - 19:00 Hotel SHERATON

Rejestracja uczestników konferencji

18 listopada, 2021 09:30 - 09:45 Hotel SHERATON

Otwarcie konferencji - powitanie uczestników i krótkie wprowadzenie

18 listopada, 2021 09:30 - 11:00 Hotel SHERATON

Sesja I

18 listopada, 2021 11:00 - 11:30 Hotel SHERATON

Przerwa kawowa

18 listopada, 2021 11:30 - 13:00 Hotel SHERATON

Sesja II

18 listopada, 2021 13:00 - 14:00 Hotel SHERATON

Lunch

18 listopada, 2021 14:00 - 15:30 Hotel SHERATON

Sesja III

18 listopada, 2021 15:30 - 16:00 Hotel SHERATON

Przerwa kawowa

18 listopada, 2021 16:00 - 17:30 Hotel SHERATON

Sesja IV

18 listopada, 2021 17:30 - 18:00 Hotel SHERATON

Dyskusja i zakończenie sesji referatowej

18 listopada, 2021 19:00 - 23:00 Hotel SHERATON

Uroczysta kolacja (w hotelu konferencyjnym)

Sesja terenowa

Prezentacja dostępnych narzędzi służących do fotooptycznego pomiaru drewna, wraz z możliwością indywidualnego wykonania pomiaru. O godz. 9.30 wyjazd spod hotelu konferencyjnego, przejazd do Puszczy Zielonki (ok. 25 km). Podczas sesji terenowej lekki lunch, na zakończenie podsumowanie konferencji i powrót do Poznania (ok. godz. 15.00) – transport uczestników i lunch zapewnia organizator.

Sesja Terenowa

Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka – Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie

Puszcza Zielonka