Analiza dokładności fotooptycznej metody pomiaru drewna stosowego na przykładzie aplikacji Timbeter