Dokładność i czasochłonność fotooptycznego pomiaru drewna średnio- i wielkowymiarowego