Dokładność wybranych metod foto-optycznych do pomiaru średnic drewna kłodowanego układanego w stosach