Zdalny pomiar lasu – przypadki zastosowań i wyzwania na przyszłość

prof. IBL dr hab. Krzysztof Stereńczak Współautor i autor ponad 120 prac naukowych