dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz

Od początku kariery zawodowej związany z Katedrą Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół technologii pozyskiwania drewna, ich efektywności oraz wpływu na środowisko leśne i człowieka.