dr inż. Jędrzej Kasprzak

prokurent w firmie SWISS KRONO Sp. z o.o. absolwent Wydziału Leśnego AR w Poznaniu