prof. dr hab. Piotr S. Mederski

Specjalista z zakresu optymalizacji zmechanizowanego pozyskiwania drewna w drzewostanach trzebieżowych oraz elektronicznego pomiaru drewna. Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne, członek Editorial Board międzynarodowego czasopisma naukowego International Journal of Forest Engineering.