prof. IBL dr hab. Krzysztof Stereńczak

Zajmuje się szeroko rozumianym zastosowaniem geomatyki w zarządzaniu i monitorowaniu środowiska leśnego. Kierował i brał udział w kilkudziesięciu projektach naukowych i wdrożeniowych finansowanych ze źródeł międzynarodowych i krajowych. Współautor i autor ponad 120 prac naukowych. Jest autorem wielu opracowań metodycznych wykorzystujących dane przestrzenne w praktyce leśnej. Jest opiekunem 7 doktorantów.