prof. URK dr hab. Piotr Wężyk

Ekspert w zakresie geoinformatyki w tym m.in. wykorzystania technologii LiDAR w zarządzaniu i monitorowaniu drzewostanów i obszarów chronionych. Współtworzy zespół naukowow dydaktyczny Laboratorium Geomatyki (geo.ur.krakow.pl) w strukturze Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydziału Leśnego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Promotor i recenzent wielu doktoratów oraz prac dyplomowych z zakresu Geoinformatyki w leśnictwie,  Z-ca przewodniczącego Komisji IUFRO 4.02.05 – Remote sensing  a także Special InterestGroup – FORESTRY przy  EaRSEL.