Prezentacja dostępnych narzędzi służących do fotooptycznego pomiaru drewna, wraz z możliwością indywidualnego wykonania pomiaru – HD Logsystems, iFOVEA, Timbeter – część terenowa